Your browser does not support JavaScript!
國立臺灣科技大學 MBA
繁體
執行長
無標題文件

周子銓 教授

 

姓名:

 

周子銓 教授

 

研究室位置:

 

T2 408-2

 

聯絡電話:

 

(02)2730-1268

 

E-MAIL:

 

tcchou@mail.ntust.edu.tw

 

個人網頁:

 

個人網頁 

 

主要學歷:

 

英國華威大學

資訊管理 博士

 

研究範疇:

 

數位化賦能的創新商業模式、數位化賦能的社會創新、知識管理、資訊科技管理、社會企業個案

講授課程:

 

個案研究、資訊科技管理